13951187935
hxh@jsbigao.cn
目录分类
全部
品牌:YAMAWA

非铁合金用挤压丝攻
YAMAWA N+RS , G7 , M3×0.5
标准型螺旋丝攻
YAMAWA 公制牙 , P3 , M6×1
跳牙式短牙斜行管用丝攻
YAMAWA 逆操旋(通孔用) , 1/4-19
泛用型直沟丝攻(手机两用)
YAMAWA 6HX , M1.7×0.35
X系列 高刚性系列丝攻
YAMAWA M8 ×1.25,SUXSL SUXR8.0NL
X系列高性能螺旋丝攻
YAMAWA P3 , M10×1
钢铁合金用挤压丝攻
YAMAWA N-RZ , G8 , M12×1.7
不锈钢用先端丝攻
YAMAWA 美制牙 , P2 , No.8-32 UNC
IT产业用挤压丝攻
YAMAWA 6HX 8 , M5×0.8
  • «
  • 1
  • »
版权所有 2022-2023 江苏比高机电设备有限公司

苏ICP备16054811号

联系电话:13951187935 邮箱:hxh@jsbigao.cn

江苏省昆山市庆丰西路479号